വരൂ… ഈ തെരുവിലെ രക്തം കാണൂ…ജീവനും ജീവിതവും നഷ്ടമായ ചോരയുടെ മണമുള്ള ‘ചാവേർ’…റിവ്യൂ വായിക്കാം

പ്രേക്ഷകർ ഏറെ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരുന്ന ടിനു പാപ്പച്ചൻ ചിത്രമായ ചാവേർ വെള്ളിത്തിരയിലെത്തി. സ്വാതന്ത്ര്യം അർദ്ധരാത്രിയിൽ, അജഗജാന്തരം എന്നീ സൂപ്പർ ഹിറ്റുകൾക്ക്…