നടൻ ശ്രീജിത് വിജയ് വിവാഹിതനായി.. വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം….

ചലച്ചിത്ര താരം ശ്രീജിത് വിജയ് ഇന്നലെ വിവാഹിതനായി. ഇന്നലെ നടന്ന വളരെ ലളിതമായ ചടങ്ങിൽ വധു അർച്ചനയക്ക് ശ്രീജിത് മിന്ന്…