ക്യാമറ ഇല്ല എന്നറിഞ്ഞു….ആദ്യ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിന് സ്വന്തം ക്യാമറ നൽകി മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി…..

മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരിൽ ഒരാളാണ് ഷാനി ഷകി. ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്നതിൽ ഉപരി മികച്ച ഒരു നടൻ…