പുതുമുഖങ്ങൾക്കൊപ്പം സംസ്ഥാന അവാർഡ് ജേതാവും ; സ്‌കൂൾ ഡയറിയുടെ തിയേറ്റർ ലിസ്റ്റ് ഇതാ.

നവാഗതരെ അണിനിരത്തി ഹാജ മൊയ്‌നു സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് സ്കൂൾ ഡയറീ. റിലീസിന് എത്തുകയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തീയേറ്റർ ലിസ്റ്റ് പുറത്ത്…