മനസിലായോ ഈ പെണ്‍വേഷത്തില്‍ എത്തിയ മലയാളത്തിലെ വില്ലനെ ?

നടന്മാര്‍ സ്ത്രീ വേഷം കെട്ടുന്നതും നടിമാര്‍ പുരുഷ വേഷം കെട്ടുന്നതും സിനിമകളില്‍ സാധാരണമാണ്. ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് മറ്റൊരു താരം കൂടെ…