നിവിന്‍ പോളിയ്ക്ക് പുതിയ ഒരു തമിഴ് ചിത്രം കൂടി…

മലയാള സിനിമയുടെ പ്രിയ യുവതാരം തമിഴിലും വെന്നിക്കൊടി പാറിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. നിവിന്‍ പോളി നായകനാകുന്ന തമിഴ് ചിത്രം റിച്ചി റിലീസിന്…