പഞ്ചവർണ്ണതത്തക്കു ശേഷം രസകരമായ ചിത്രവുമായി ജയറാം ഒരുങ്ങുന്നു; ‘ലോനപ്പന്റെ മാമോദീസ ‘ ഉടൻ തുടങ്ങും..!

രമേശ് പിഷാരടി ഒരുക്കിയ പഞ്ചവർണ്ണ തത്ത എന്ന ചിത്രം നേടിയ സൂപ്പർ വിജയത്തോടെ ഒരു താരം എന്ന നിലയിലും നടൻ…