മാസ്റ്റര്‍ പീസിന്‍റെ ‘മാസ്’ ടീസര്‍ നാളെ..

മെഗാസ്റ്റാര്‍ മമ്മൂട്ടിയുടെ പുതിയ ചിത്രം മാസ്റ്റര്‍പീസിന്‍റെ ഷൂട്ടിങ്ങ് ഇന്ന്‍ അവസാനിച്ചു. പക്കാ മാസ് മസാല പടമായി ഒരുങ്ങുന്ന മാസ്റ്റര്‍ പീസിന്‍റെ…