മോഹൻലാൽ- പ്രിയദർശൻ ടീമിന്റെ മരക്കാർ: അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം അടുത്ത വർഷം ഓണത്തിനെത്തും..!

മാസ്റ്റർ ഡയറക്ടർ പ്രിയദർശന്റെ മോഹൻലാൽ ചിത്രമായ മരക്കാർ: അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം ഈ വരുന്ന നവംബറിൽ ആണ് ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിക്കുക .ഒറ്റ…