വൈകിയാലും മമ്മൂട്ടിയുടെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ എത്തും; സന്തോഷ് ശിവൻ മനസ്സ് തുറക്കുന്നു..

മലയാള സിനിമാ ലോകത്ത് പുതിയ തർക്കങ്ങൾക്ക് ചർച്ചകൾക്കും വഴിവെച്ച ചിത്രമാണ് കുഞ്ഞാലി മരയ്ക്കാർ ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മോളീവുഡിൽ വീണ്ടും കുഞ്ഞാലി…