പിറന്നാൾ സർപ്രൈസായി മെഗാ സ്റ്റാറിന്റെ മെഗാ പ്രോജെക്ട

ഈ വരുന്ന സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ മലയാളത്തിന്റെ മെഗാ സ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി തന്റെ അറുപത്തിയാറാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ് . മമ്മൂട്ടിയുടെ ആരാധകർ…