ശ്രീനാഥ് ശിവശങ്കരനെ പ്രശംസിച്ചു റഫീഖ് അഹമ്മദ്; ഒരു കുട്ടനാടൻ ബ്ലോഗിലെ സംഗീതം മനോഹരമെന്നു ഗാനരചയിതാവ്..!

ഐഡിയ സ്റ്റാർ സിംഗറിലൂടെ പ്രശസ്തനായ യുവ ഗായകനാണ് ശ്രീനാഥ് ശിവശങ്കരൻ. തന്റെ ഗാനങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീനാഥ് ഇപ്പോൾ…