കെജിഎഫ് സീരീസിന് ശേഷം പുതിയ ചിത്രവുമായി റോക്കിങ് സ്റ്റാർ യാഷ്; ഒരുക്കുന്നത് ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവായ മലയാളി.

പ്രശാന്ത് നീൽ സംവിധാനം ചെയ്ത കെജിഎഫ്, കെജിഎഫ് 2 എന്നീ പാൻ ഇന്ത്യൻ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധ…