ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ബോക്സ് ഓഫീസ് കൊള്ള നടത്താൻ ആനക്കള്ളൻ എത്തുന്നു ..!

പ്രേക്ഷകരെ ഒന്നടങ്കം പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് കേരത്തിൽ സൂപ്പർ വിജയം നേടിയ ബിജു മേനോൻ ചിത്രമായ ആനക്കള്ളൻ നാളെ മുതൽ ഗൾഫ്…

ഹൗസ്ഫുൾ ഷോയുമായി തിയേറ്ററിൽ ചിരിയുത്സവം തീർത്തു ആനക്കള്ളൻ..!

കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിക്കും ഇത്തിക്കര പക്കിക്കും ശേഷം മറ്റൊരു കള്ളൻ കൂടി കേരളത്തിലെ തീയേറ്ററുകളിൽ ഹൌസ് ഫുൾ ഷോകളുടെ ഉത്സവം തീർക്കുകയാണ്.…