ആന അലറലോടലറൽ: വിനീത് ശ്രീനിവാസന്റെ നായികയായി അനു സിതാര എത്തുന്നു

വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ നമ്മുക്ക് ഈ വർഷം രണ്ടു ചിത്രങ്ങൾ ഇതിനോടകം ഒരു നടനെന്ന നിലയിൽ സമ്മാനിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ശ്രീകാന്ത് മുരളി…