വീണ്ടും ബോക്സോഫീസില്‍ കൊടുങ്കാറ്റു സൃഷ്ട്ടിക്കാൻ സുരേഷ് ഗോപി

മലയാള സിനിമയുടെ ആക്ഷൻ സ്റ്റാർ സുരേഷ് ഗോപി ഒരു വമ്പൻ തിരിച്ചു വരവിനൊരുങ്ങുകയാണെന്നു സൂചനകൾ. പാർലമെന്റ് മെമ്പർ ആയതിന് ശേഷം…