അജിത്തിനോടുള്ള അസൂയ തുറന്നു പറഞ്ഞു ഇളയ തലപതി വിജയ്..!

ഒരുപക്ഷെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനീകാന്തിന് ശേഷം തമിഴകം ഏറ്റവുമധികം ആരാധിച്ച രണ്ടു താരങ്ങൾ ആണ് ഇളയ തലപതി വിജയും തല…