വിനീത് ശ്രീനിവാസന്റെ ആന അലറലോടലറൽ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങി

നമ്മുക്ക് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ എന്ന പ്രതിഭയെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ തളച്ചിടാൻ ആവില്ല. സംവിധായകൻ ആയും എഴുത്തുകാരൻ ആയും പാട്ടുകാരൻ…