എനിക്ക് വേണ്ടി ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രത്തെ മാറ്റുന്നതിനോട് താല്പര്യമില്ല: ടോവിനോ

ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരമായി മാറിയ വ്യക്തിയാണ് ടോവിനോ തോമസ്. ആദ്യ കാലത്ത് ചെറിയ വേഷങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചായിരുന്നു…