പുതുക്കോട്ടയിലെ പുതുമണവാളന് രണ്ടാം ഭാഗം; സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ജോഡിയായ ജയറാം – പ്രേം കുമാർ ടീം വീണ്ടും..!

മലയാള സിനിമാ ആസ്വാദകർ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത രണ്ടു കഥാപാത്രങ്ങൾ ആണ് ഗാനഭൂഷണം ഗിരീഷ് കൊച്ചിനും ഗാനഭൂഷണം സതീഷ് കൊച്ചിനും. റാഫി-…