മാഡം കെട്ടുകഥയല്ല; പേര് ഉടൻ വെളിപ്പെടുത്തും : പൾസർ സുനി

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. താൻ പറയുന്ന 'മാഡം' കെട്ട് കഥയല്ല എന്ന് ഉറച്ചു പറയുകയാണ് പൾസർ സുനി.…