മോഹൻലാലിന്റെ ഒടിയനിൽ കട്ടപ്പയും..

മലയാള സിനിമ ലോകം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മോഹൻലാൽ ചിത്രം ഒടിയൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ആഗസ്റ് 27ന് ബനാറസിൽ ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ്…