സലീം കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ ജയറാം നായകൻ!!

മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നടനും നാഷണൽ അവാർഡ് ജേതാവുമായ സലീം കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത ആദ്യ ചിത്രമായിരുന്നു കറുത്ത ജൂതൻ. ചിത്രം…