ഇതാണ് ദുൽക്കറിന്റ ഹിന്ദി ചിത്രത്തിലെ ബോളിവുഡ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ

ദുൽക്കർ ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്ന ഹിന്ദി ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത 'ഓൺലുക്കേഴ്‌സ് മീഡിയ' എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയി പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു. ദുൽക്കറിനൊപ്പം ബോളിവുഡിൽ…