മമ്മൂട്ടി ചിത്രം ചെയ്യുന്നോ? വാർത്തകളെ കുറിച്ച് ദിലീഷ് പോത്തൻ

മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം എന്ന ഒറ്റ ചിത്രം കൊണ്ട് മലയാളത്തിലെ വമ്പൻ സംവിധായകരുടെ നിരയിലേക്ക് ഉയർന്ന ആളാണ് ദിലീഷ് പോത്തൻ. തുടർന്ന്…