വിജയമാവർത്തിച്ച് അച്ഛനും മകനും… പ്രേക്ഷക ഹൃദയം തൊട്ട അരവിന്ദന്റെ അതിഥികൾ നാല്പതാം ദിവസത്തിലേക്ക്…

വിനീത് ശ്രീനിവാസനെയും, ശ്രീനിവാസനെയും നായകന്മാരാക്കി എം. മോഹനൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് അരവിന്ദന്റെ അതിഥികൾ. പേര് സൂചിപ്പിക്കും പോലെ തന്നെ…

ഒരുകൂട്ടം ആളുകളുടെ സത്യസന്ധമായ പ്രവർത്തനമാണ് വിജയത്തിന് പിന്നിലെന്ന് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ;

കഥപറയുമ്പോൾ, മാണിക്കകല്ല് എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയ സംവിധായകൻ എം. മോഹനൻ സംവിധാനം ചെയ്ത പുതിയ ചിത്രമാണ് അരവിന്ദന്റെ അതിഥികൾ. ശ്രീനിവാസനും,…