മോഹൻലാലിന് ശേഷം മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം അപ്പാനി രവി..

ശരത് കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ സിനിമ പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസിലാകില്ല. എന്നാൽ അപ്പാനി രവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പെട്ടന്ന്…