ഫഹദ് ഫാസിൽ സ്വപ്നം കാണുന്നു, ആ മോഹൻലാൽ കഥാപാത്രം പോലെ ഒന്ന്..!

മലയാള സിനിമയുടെ പുതിയ തലമുറയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നടൻ ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് സംശയമില്ലാതെ തന്നെ നമ്മുക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയും…