ഗംഭീര തിരിച്ചുവരവിന് ഒരുങ്ങി രഘുവരൻ… വി. ഐ. പി 3 വരുന്നു..

ധനുഷ് എന്ന നടന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയചിത്രമാണ് 2014ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ വി. ഐ. പി. ചിത്രം യുവാക്കൾ വലിയതോതിൽ…