മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരന്ത നിവാരണ ഫണ്ടിലേക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന ചെയ്തു തമിഴ് സൂപ്പർ താരം സൂര്യയും കാർത്തിയും..!

മലയാള സിനിമാ താരങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മലയാള സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകരും കേരളാ ജനതയുടെ വിഷമത്തിൽ പങ്കു ചേരുകയും അവർക്കു വേണ്ടിയുള്ള…

മോഹൻലാൽ സാർ തന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ചാൽ എങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനാകും; മോഹൻലാലിനോടുള്ള സ്നേഹം പങ്കുവെച്ച് സൂര്യ….

മലയാള താര സംഘടനായ 'അമ്മ നടത്തുന്ന സ്റ്റേജ് ഷോയിൽ ഇപ്പോൾ താരം സൂര്യയാണ്. മലയാളികളുടെയും പ്രിയങ്കരനായ സൂര്യയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ…