ജോസഫ് ജോജുവിന്റെ രാക്ഷസൻ എങ്കിൽ ഒറ്റക്കൊരു കാമുകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 96 എന്ന് സംവിധായകൻ..

ജോജു ജോർജ് നായകനായ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിറഞ്ഞ സദസ്സിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. എം പദ്മകുമാർ ഒരുക്കിയ ചിത്രമായ ജോസഫ്…

ജോജു ജോർജിന്റെ ഒറ്റക്കൊരു കാമുകൻ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുന്നു..!

അജിൻ ലാൽ , ജയൻ വന്നേരി എന്നിവർ ചേർന്ന് സംവിധാനം ചെയ്ത ഒറ്റക്കൊരു കാമുകൻ എന്ന ചിത്രം റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്.…