ഓണത്തിന് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ പോരാട്ടം ഏഴു ചിത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ…

ഈ ഓണത്തിന് മലയാള സിനിമയിൽ റിലീസുകളുടെ ഉത്സവം ഒരുങ്ങുകയാണ്. സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെയും യുവ താരങ്ങളുടെയും ഉൾപ്പെടെ ഏഴു പ്രമുഖ ചിത്രങ്ങൾ…

ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഇടവേള എന്ന ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച്‌ നിവിൻ പോളി

യുവതാരം നിവിൻ പോളിയുടെ അടുത്തതായി ഇറങ്ങാൻ പോവുന്നത് 'ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഇടവേള' എന്ന ചിത്രമാണ്. നാവാഗതനായ അൽതാഫ്സലാം ആണ്ചിത്രത്തിന്റെ…