ഫഹദിന് പിറന്നാൾ ഗിഫ്റ്റായി വേലൈക്കാരൻ രണ്ടാം പോസ്റ്റർ വരുന്നു

മലയാളത്തിലെ മികച്ച യുവതാരം ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ.. ഫഹദ് ഫാസിൽ. അനായാസമായ കഥാപാത്ര അവതരണ ശൈലി കൊണ്ടും…