ആക്ഷൻ വേഷങ്ങളുടെ കിംഗ് ബാബു ആന്റണിയുടെ വമ്പൻ തിരിച്ചു വരവുമായി കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി..!

ഒരുകാലത്തെ മലയാളി യുവാക്കളുടെ ഹരമായിരുന്നു ബാബു ആന്റണി എന്ന നടൻ. ഒരു പക്ഷെ ജയൻ, മോഹൻലാൽ എന്നിവർക്ക് ശേഷം മലയാളത്തിൽ…