മണി രത്‌നം ചിത്രത്തിലൂടെ ദുൽകർ സൽമാനും ഫഹദ് ഫാസിലും തമിഴിൽ ഒന്നിക്കുമോ.?

മണി രത്‌നം ചിത്രത്തിലൂടെ ദുൽകർ സൽമാനും ഫഹദ് ഫാസിലും തമിഴിൽ ഒന്നിക്കുമോ.? മണി രത്‌നത്തിന്റെ അടുത്ത ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ…