സൂര്യയുടെ ആ മറുപടി കേട്ട് ആന്റണി വർഗ്ഗീസും ചെമ്പൻ വിനോദും ഞെട്ടി….

ഇതിനോടകം വലിയ ചർച്ചയായി മാറിയ 'അമ്മ മഴവിൽ ഷോയുടെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്. മലയാള സിനിമാ താരങ്ങൾ വർഷങ്ങളുടെ…