ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഇടവേള എന്ന ചിത്രത്തിലെ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച്‌ നിവിൻ പോളി

യുവതാരം നിവിൻ പോളിയുടെ അടുത്തതായി ഇറങ്ങാൻ പോവുന്നത് 'ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഇടവേള' എന്ന ചിത്രമാണ്. നാവാഗതനായ അൽതാഫ്സലാം ആണ്ചിത്രത്തിന്റെ…