മോഹൻലാലിൻറെ മഹാഭാരതം ഓരോ ദിവസവും വലുതാകുന്നു: ഈ ചിത്രം വിസ്മയിപ്പിക്കുമെന്നു തീർച്ച

ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രം ഒരുങ്ങുകയാണ് മഹാഭാരത എന്ന പേരിൽ. ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ കമ്പ്ലീറ്റ് ആക്ടർ മോഹൻലാലാണ് ഈ…